Servicii

Evaluări de risc

Evaluări de risc

Conform Legi 319/2006 angajatorii au obligația de a realiza și a fi in posesia unor documente de evaluare a riscurilor de accidente ...

Asigurarea cadrului organizatoric

Asigurarea cadrului organizatoric

Angajatorul are obligația să asigure cadrul organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă