Prevenirea riscurilor profesionale

Prevenirea riscurilor profesionale
Principii generale de prevenire a riscurilor la locul de muncă

Una dintre cele mai importante responsabilități ce revine angajatorului este de a lua toate măsurile necesare în vederea protejării securității și sănătății salariaților.

Principii esențiale de prevenire a riscurilor la locul de muncă, sarcini ce revin angajatorilor:

1. Riscurile vor fi evitate prin toate măsurile necesare

2. Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate

3. Combaterea riscurilor la sursă

4. Adaptarea muncii la om

5. Luarea în considerare a evoluției tehnicii pentru evitarea riscurilor

6. Înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos

7. Angajatorul va lua toate măsurile necesare pentru planificarea prevenirii

8. Adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală;

9. Aducerea la cunoștința salariaților instrucțiunile corespunzatoare pentru prevenirea riscurilor