Evaluări de risc

Evaluări de risc
Conform Legi 319/2006 angajatorii au obligația de a realiza și a fi in posesia unor documente de evaluare a riscurilor de accidente ...

Evaluarea riscurilor profesionale este cerută de directivele europene transpuse în legislația națională. Directiva 391 prevede faptul că evaluarea riscurilor profesionale cade în sarcina angajatorilor și trebuie realizata de personal care a finalizat cu succes cursuri de specializare în domeniul evaluării riscurilor.

Evaluarea riscurilor se realizează pentru fiecare componentă a sistemului de muncă: executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă, mediul de muncă, posturi de lucru.

Conform Legi 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorii au obligația de a realiza și a fi în posesia unor documente de evaluare a riscurilor de accidente și imbolnăviri profesionale identificate pentru fiecare loc de munca / meserie / activitate, pentru a putea stabili măsuri de anihilare sau de menținere sub control a acestora.